Ydmykende retrett for Steensnæs

Naturkraft får forlenget konsesjonstid for gasskraftverkene påKårstø og Kollsnes. Olje— og energiminister Einar Steensnæs (KrF)må fire på miljøkravene.