Frir til bedrifter for å få pc

I brev til 3000 norske bedriftsledere ber nå skolebarn om atbedriftene gir bort sine brukte datamaskiner til skolene. Breveneoffentliggjøres i en annonsekampanje med tittelen «Gi oss dinbrukte pc!».