Milliard-mangel hemmer Forsvaret

Forsvaret mangler milliarder av kroner til både drift oginvesteringer i årene framover. Det får store følger for heleomstillingsprosessen.