Titlestad overvåket i 45 år

Overvåkingen av Stavanger-mannen Torgrim Titlestad ble gjenopptattetter murens fall. Også hans engasjement i Cornelius Cruys-stiftelsen ble registrert hos POT.