Regjeringen utsetter vedtak om sprøyterom

Sosialminister Guri Ingebrigtsen tar ikke standpunkt til om hun vil ha sprøyterom for narkomane i Norge før til høsten.