En arbeidsmaur fra Randaberg

— Jeg hadde aldri pendlet i så mange år hvis ikke dette hadde vært en jobb som fylte meg. Og slike jobber vokser ikke på trær, sier Gunnar Nerheim, direktør for Norsk Teknisk Museum siden 1995.