Gundersen: Johansen-gruppens DLF ikke gyldig

DLF-landsmøtet i 1997 var ikke lovlig innkalt, mener Fridtjof Frank Gundersen. Han mener valget av Trond Johansen som DLF-leder er ugyldig, og appellerer til fylkesvalgstyrene om ikke å rette seg etter Kommunaldepartementets syn.