Jåttå-avklaring lørdag ettermiddag

Stortingets forsvarskomité kommer til å legge fram sin innstillingom den framtidige organiseringen av Forsvaret lørdag ettermiddag.NRK melder om flertall for Jåttå, basert på samtaler medstortingsrepresentanter.