«Frikjenner» landbruksministeren på forhånd

Nestlederen i Norges Bondelag mener at et mulig utbrudd av munn— og klovsyke i Rogaland ikke kan skyldes at landbruksministeren var for sein med å innføre importforbud i vinter.