Legger 25.000 gårdsbruk ut for fritt salg

Rundt 25.000 gårdsbruk blir konsesjonsfrie og kan dermed selges fritt etter en lovendring som Stortinget vedtar i morgen.