Vi sorterer flere drikkekartonger enn før

IVAR-kommunene samlet inn nesten 70 prosent flere drikkekartonger i 2001 enn året før.