Etterlatte lettet over domfellelse

Tove Følid er lettet over at «Sleipner»-kapteinen ble dømt iGulating lagmannsrett, men svært skuffet over at han måtte taskylden alene.