Statsadvokat Thue: -Et bevisst valg

Statsadvokatene Olav Helge Thue og Jørn Sigurd Maurud sto selv for regien da de fortalte at de ikke ønsket å tiltale Per og Veronica Orderud. Både tidspunkt og uttalelser var nøye planlagt.