Bondevik: Utmeldelsen gir KrF automatiske rettigheter

Dag Danielsens utmeldelse fra Fremskrittspartiet innebærer at KrF blir Stortingets nest største parti. Parlamentarisk leder Kjell Magne Bondevik vil ikke kreve de rettigheter som naturlig tilkommer et slikt parti.