Vil hindre at FN behandler rasismesak fra Norge

Regjeringsadvokatene forsøker å hindre FN-komiteen mot rasediskriminering i å behandle en diskrimineringsklage fra Norge.