En Hanne fra Harlem

Hanne Harlem, Oslo. 36 år, justisminister og Gros yngre søster.Utdannet jurist, har tre barn og er gift med advokaten Sam Harris