Felles granskning av fly og jernbane

Den faste Havarikommisjonen for sivil luftfart kan få det offentlige ansvaret også for granskning av framtidige jernbaneulykker. De gode erfaringen fra etterforskningen av luftfartsulykker kan dermed bli overført til andre transportformer, opplyste samferdselsminister Terje Moe Gustavsen under Solakonferansen i går. Før ordningen blir satt i verk må visse endringer gjøres i lovverket. Trolig kan endringen bli gjennomført fra nyttår 2002. Ulykker med jernbanen har hittil ikke blitt gransket av en fast og uavhengig kommisjon. Arbeidet har tradisjonelt vært utført av NSBs uhellskommisjon. Denne har fungert på vegne av jernbanens toppledelse og av utnevnte fagfolk fra NSBs egne rekker.