Testet drapsvåpenet

Ett av drapsvåpenene var i Lars Grønnerøds eie en stund før drapene. Det har politiet slått fast etter å ha gransket patroner som er funnet på etsted Grønnerød prøveskjøt med våpenet.