Slåss mot fattigdom i høyt tempo

— Jeg prøver alltid å avbryte folk som heller vil kritisere andre enn å opplyse hvordan de selv kan bidra til en bedre verden, sier Hilde Frafjord Johnson.