Høyre vil ha bort flyavgift

Høyre ønsker å avvikle flyavgiften og vil foreslå at avgiften fjernes når Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett i mai.