Protest mot boring i Barentshavet

Natur og Ungdom vil klage Oljedirektoratet inn for Sivilombudsmannen etter at Statoil har fått tillatelse til å bore nok en undersøkelsesbrønn ved Snøhvitfeltet i Barentshavet.