Statlig jegerkorps klart fra 1. februar

Statens naturoppsyn (SNO) har ansatt tre naturoppsynsmenn som har hovedansvar for felling av store rovdyr.