Hydros transport-hydrogen

Hydro satser også hardt for å posisjonere seg som hydrogenleverandør når dette drivstoffet i kombinasjon med brenselceller etter alt å dømme overtar for forurensende bensin og diesel i transportsektoren.