Rekordstraff for særdeles grovt bildrap

Mot kjøreretningen og i høy hastighet kjørte den da 22 år gamle mannen, nordover på E6 ut fra Oslo. En småbarnsfamilie ble rammet. Moren døde. Høyesterett fastsetter straffen for bildrapet til rekordlange fem år.