Moms på tvangssalg av bolig

I og med innføring av moms på advokattjenester må du betale ekstra for at namsretten tvangsselger boligen din.