Selger reseptfrie legemidler på bensinstasjonen

Bensinselskapet Esso starter salg av reseptfrie legemidler på 110 bensinstasjoner landet rundt.