Kongens operasjon vellykket

Kong Haralds operasjon mandag var vellykket. I løpet av den fem ogen halv time lange operasjonen ble urinblæren fjernet, og det erikke funnet tegn til spredning av kreften.