Store forskjeller i likestilling mellom kommunene

Likestillingsindeksen for 2003 viser at det fortsatt er store forskjeller på hvordan likestillingsprinsippet praktiseres i norske kommuner.