Slottet kritiseres for dårlig informasjon

Informasjonsavdelingen ved Slottet kritiseres for mangelfull og ordknapp informasjon i forbindelse med kongens innleggelse på Rikshospitalet.