Fortsatt full strid mellom Norman og Hagen

Statsråd Victor Norman (H) håpet han hadde ryddet Carl I. Hagens "misforståelser" av veien, men Hagen står fast på at det er Norman som har misforstått reglene for representasjon og bevertning.