Dommer: -Mange er feildømt etter narkokjøring

Lovverket om narkokjøring gir urettferdige og feilaktige domfellelser, mener sorenskriveren i Trondheim. Han foreslår nulltoleranse.