- Jovisst har vi tillit, men... til lokalpolitikerne

Alle partier ønsker å styrke det kommunale sjølstyret. Men bare Venstre, Senterpartiet og SV er villige til å la kommunene få friere beskatningsrett.