Flere søker erstatning

Norsk Pasientskadeerstatning har fått 15 prosent flere saker sålangt i år, sammenlignet med samme tid i fjor. Hele 1356 pasienterhar klagd på behandling i helsevesenet.