27 personer er drept her i landet hittil i år

To av drapssakene er trippeldrap. I hele fjor ble 37 personer drept.