Sterke reaksjoner mot ruteendring til London

Nedleggelsen av flygingene til Heathrow er et signal fra SAS-ledelsen om at Stavanger og Sørvestlandet har lavere prioritet i flyselskapet.