Viksveen vil begrense «hysjens» roller

Stein Viksveen mener at grensen for Pot, eller Pst (Politiets sikkerhetstjeneste) som det nå heter, må gå ved overvåkingsoppgavene.