Kakling ga seerrekord i Åpen Post

All kaklingen i forkant av onsdagens Åpen Post på NRK hjalpåpenbart på seertallene. 647.000 seere fulgte Bård og Haraldselleville TV-show.