Bondeleder trives og tar gjenvalg

Bondehøvding Bjarne A. Undheim trives med lange arbeidsdager og krevende oppgaver i Oslo. Alt tyder på at timebuen blir gjenvalgt som leder i Norges Bondelag til våren.