Ap: Kommunal plikt å tilby barnehageplasser

Arbeiderpartiet vil lovfeste at norske kommuner skal ha plikt til ha tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder.