Hotellgjester evakuerte etter røykutvikling

Brannvesenet evakuerte fredag kveld hotellgjester fra Scandic Hotel på Sjølyst i Oslo etter at det ble oppdaget røykutvikling i en heissjakt. Situasjonen kom raskt under kontroll.