Folkekirken også på valg

På valgdagen har du muligheten til også å bestemme hvem som skal lede folkekirken.