Fire milliardar frå staten

Fire milliardar statlege kroner vil gassutvalet til Ap og LO nytta til byggjing av eit innanlandsk gassrøyrnett dei neste ti åra.