Kalkulert lek for lærerstudentene

Avdeling for lærer— utdanning ved -Høgskolen i Stavanger (HiS) gårnye veier for å øke interessen for matematikk.