Helseombudet bekymret for akutthjelpen i Oslo

Helse— og sosialombudet i Oslo er bekymret for om akuttberedskapen i Oslo er godt nok ivaretatt og krever redegjørelse fra fylkeslegen.