Færre ulykker med 100 km/t

Ulykkene har gått ned på strekninger der fartsgrensen er økt fra 90 kilometer i timen til 100 kilometer i timen, viser tall fra Vegdirektoratet.