Dørum-kritikk av høyesterett

— Historieløst, sier justisminister Odd Einar Dørum om høyesterettsdommen i den såkalte Sjøliesaken.