Britisk utbrudd i 1967 var verre

Munn— og klovsyken på De britiske øyer i 1967 spredte seg raskere til flere besetninger enn epidemien som nå herjer.