Forsvarer: Obduksjon viser ikke hva Gry Hosein døde av

Den foreløpige obduksjonsrapporten kan ikke fastsette dødsårsakeller dødstidspunkt, hevder siktedes forsvarer, advokat Jan ErikGranmo.