Foreslår ombud for bistandsarbeid

En egen ombudsmann som megler og dømmer i konflikter mellom nordlige bistands— organisasjoner og deres samarbeidsorganisasjoner i utviklingsland kan forbedre bistandsarbeidet.