Spørreundersøkelse av norske Balkan-soldater

Det norske forsvaret vil sende ut brev til alt norsk personell som har vært i utenlandstjeneste på Balkan og ber de som har fått helseplager etter tjenesten om å kontakte forsvaret.Tiltaket ble klart etter et møte i forsvarsledelsen fredag.